MS ISO 9001 : 2008 certified

Chứng nhận này đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm WOODMAN - Made In Malaysia là phù hợp và đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất sàn gỗ công nghiệp.

Singapore Green Label Scheme

Chứng nhận sản phẩm WOODMAN là sản phẩm sạch thân thiện với môi trường cung cấp bởi hội đồng kiến trúc xanh Singapore, chứng chỉ này được công nhận trên toàn thế giới và Singapore hiện nay có môi trường khí hậu tốt nhất thế giới. 

CHỨNG NHẬN EN 13329:2009

EN 13329:2009 là chứng nhận chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản xuất Châu Âu về chất lượng, môi trường... được cấp bởi tổ chức được công nhận trên thế giới có trụ sở tại Đức

Tested to Comply with CE Marking

Chứng nhận CE Marking cho biết sàn gỗ WOODMAN là sản phẩm tuân theo pháp luật của Liên minh Châu Âu (EU) và WOODMAN sản phẩm đươc lưu thông tự do trong thị trường Châu Âu.Thông qua việc gắn dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố dựa trên trách nhiệm của họ rằng sản phẩm đó đáp ứng mọi yêu cầu về mặt pháp lý để có được tiêu chuẩn CE ...

Chứng chỉ IQNET

IQNet (International Quality Network) là một mạng lưới quốc tế gồm 36 tổ chức chứng nhận hàng đầu thế giới (Âu Châu, Á Châu, Úc và Bắc Mỹ). Là thành viên của mạng lưới này, WOODMAN được sản xuất bởi ROBIN GROUP cung cấp cho khách hàng nhiều lợi ích, trong đó, khả năng điều phối các kế hoạch đánh giá quốc tế hay điều hòa các quá trình chứng nhận, và giúp củng cố sự thừa nhận ở phạm vi quốc tế. IQNet có mặt tại 150 quốc gia và đã chứng nhận cho hơn 300 000 tổ chức, tức gần 40% các chứng nhận về hệ thống quản lý trên thế giới.

Certificate of Export Excellence 2008 & Product Excellence Award 2010

Sự thừa nhận của Chính phủ Malaysia đối với những nỗ lực hiệu quả của Robina Flooring trong việc thúc đẩy các sản phẩm trên toàn thế giới, cũng như cải tiến liên tục về quản lý chất lượng, đổi mới sản phẩm và đóng góp cho các thực tiễn thân thiện với môi trường.

Homedec'11 Quality Award

Giải thưởng chất lượng sản phẩm, về sự sáng tạo, tính năng, chất lượng sản phẩm, kiểu dáng đẹp. 

Taiwan Green Building Materials

Chứng nhận sản phẩm sàn gỗ WOODMAN xuất xứ tại Malaysia đạt chuẩn thân thiện với môi trường có trụ sở đặt tại Taiwan

Chứng chỉ Schiele - Germany

Hèm gỗ WOODMAN được phủ sáp nến bằng công nghệ Vacumat đăng ký bản quyền của Schiele - Germany tăng sức bảo vệ cho ván sàn và giảm âm thanh tiếng ồn.